Παρουσίαση του βιβλίου «Πατρώ» στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (2018)

Υλικό από την παρουσίαση του βιβλίου «Πατρώ – Ἡ πόλις τῶν πολλαπλῶν ἱστορικῶν ἐπιπέδων.