Κατηγορία: Πρώτη Σελίδα

Ὁ σεισμός τῆς 17ης Νοεμβρίου 2015 στήν Λευκάδα

Στίς 17 Νοεμβρίου 2015 ἡ Λευκάδα συγκλονίστηκε ἀπό σεισμό μεγέθους 6.5 τῆς κλίμακας ρίχτερ. Τό γεγονός αὐτό ἀπετέλεσε θέμα διημερίδας πού πραγματοποιήθηκε στίς 5 καί 6-2-2016 στήν Λευκάδα. Τήν εὐθύνη τῆς διοργανώσεως εἶχαν ἀπό...

Εἰκ.: 1. Ὁ Ναός τοῦ Ἁγ. Διονυσίου .

Ἕνας ἀκόμη Τσίλλερ στήν Πάτρα.

Δημοσιεύτηκε στήν Εφημ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ στίς 2-2-2017 Ὑπό Χαρᾶς Παπαδάτου – Γιαννοπούλου Ἀρχιτέκτονος Ἡ ἔρευνα γιά τούς ἀρχιτέκτονες πού σχεδίασαν  τά μεγάλα καί ἐξαιρετικά κτίρια τῆς ἐποχῆς τῆς ἀκμῆς τῆς Πάτρας εἶναι πολύ δύσκολο νά...

Κυκλοφορία καί Αἰσθητική

Ἐκ πρώτης ὄψεως  οἱ δύο ἔννοιες τοῦ τίτλου φαίνονται ἀσύμβατες. Ἀλλά δέν εἶναι. Διότι τά πάντα στήν ζωή μας εἶναι αἰσθητική. Καί ἡ προέγγισή  της προδίδει τήν καλλιέργειά μας.

Μύρον ἐπί φακῇ

(Ἤ γιά νά θυμηθοῦμε τήν Ὁμηρική Ἰθάκη) Ἡ φακῆ, τό σύνηθες αὐτό ταπεινό φαγητό, ἦταν κατ’ ἐξοχήν τό φαγητό τῶν φτωχῶν στήν ἀρχαιότητα. Καλλιεργεῖται ἀπό τό 2000 π. Χ. περίπου.  Ἡ καλλιέργεια τῆς φακῆς...