Παρουσίαση του βιβλίου «Πατρώ» στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας (2018)