Σχέδιο Δ/τος γιά τό ἱστορικό Κέντρο τῆς Πάτρας. Μιά ἀτελέσφορη προσπάθεια τῆς πόλεως τό 1992