Σπυρίδων Ι. Παπαδάτος

Ὁ Σπυρίδων Ἰωάννου Παπαδᾶτος γεννήθηκε τό 1934 στήν Λευκάδα.

Ἧταν γιός τοῦ μαθηματικοῦ Ἰωάννου Σπ. Παπαδάτου καί τῆς διδασκαλίσσης Μαρίας Παπαδάτου τό γένος Δοξαρᾶ.

Παντρεύτηκε τήν Ἀσπασία Σκιαδᾶ καί ἀπέκτησε δύο παιδιά, τήν Μαρία Σπυρ. Παπαδάτου, μαθηματικό καί τόν Ἰωάννη Σπυρ. Παπαδᾶτο, γεωλόγο. Ἀπῆλθε τῆς ζωῆς νεώτατος τό 1985.

Διαβάστε το πλήρες βιογραφικό και την εργογραφία του σε επιμέλεια Χαράς Παπαδάτου – Γιαννοπούλου.

Συγγραφικό έργο

Μερικαί σχέσεις ἐπι τῶν τετραέδρων
Αθήνα 1962

Συστήματα γραμμικῶν ἀνισοτήτων
Έκδοση Ε.Μ.Ε. 1962

Στοιχεία Αναλύσεως
συναρτήσεις, παράγωγοι, παράγουσαι