Ετικέτα: Λευκάδα

Κυκλοφορία καί Αἰσθητική

Ἐκ πρώτης ὄψεως  οἱ δύο ἔννοιες τοῦ τίτλου φαίνονται ἀσύμβατες. Ἀλλά δέν εἶναι. Διότι τά πάντα στήν ζωή μας εἶναι αἰσθητική. Καί ἡ προέγγισή  της προδίδει τήν καλλιέργειά μας.

Μύρον ἐπί φακῇ

(Ἤ γιά νά θυμηθοῦμε τήν Ὁμηρική Ἰθάκη) Ἡ φακῆ, τό σύνηθες αὐτό ταπεινό φαγητό, ἦταν κατ’ ἐξοχήν τό φαγητό τῶν φτωχῶν στήν ἀρχαιότητα. Καλλιεργεῖται ἀπό τό 2000 π. Χ. περίπου.  Ἡ καλλιέργεια τῆς φακῆς...

Τό Ψηφιακό Λεξικό τοῦ Λευκαδίτικου Γλωσσικοῦ Ἰδιώματος

Ἄρθρο τῆς Χ . Παπαδάτου -Γιαννοπούλου στήν ΗΧΩ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Στίς 28 Ἰουλίου στόν κῆπο τῆς Δημόσιας Βιβλιοθήκης τῆς Λευκάδας ἔγινε μιά ἐξαιρετικά ἰδιαίτερη ἐκδήλωση ἡ ὁποῖα δέν προσέχθηκε ὅπως ἔπρεπε κατά τήν γνώμη...

Άρθρο στην εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» για τα Μοναστήρια της Λευκάδας

Δείτε την εικόνα σε πλήρες μέγεθος [εδώ] και στην συνέχεια κάντε κλικ στο σχετικό εικονίδιο πάνω δεξιά.