Βιβλία για την Λευκάδα

Λευκάδα, ἐρευνῶντας
Ἀχαϊκές Ἐκδόσεις, Ἰούνιος 1999.

Γιορτές Λόγου καί Τέχνης  50 χρόνια μετά
Πάτρα 2005

Ἐπιμελήτρια ἐκδόσεως τόμου Πρακτικῶν τοῦ Διεθνοῦς Συνεδρίου γιά τόν W. Dörpfeld.
Πάτρα 2008

 Χρονικό Διεθνοῦς Συνεδρίου γιά τόν W. Dörpfeld.
Λευκάδα 2006

Ἐπιμελήτρια τῆς δίγλωσσης (ἑλληνικά –Γερμα­νικά)  ἐκδόσεως τοῦ αὐτο­βιο­γραφικοῦ ἔργου τοῦ W. Dörpfeld, Daten meines Lebens- Σταθ­μοί τῆς ζωῆς μου,  σέ συνεργσία μέ τον καθη­γητή  Klaus Goebel, Wuppertal. Ἔκδοση τοῦ Πνευμα­τικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Λευκαδίων, Περί Τεχνῶν, Πάτρα, 2010

πιμελήτρια  ἐκδόσεως τόμου πρακτικῶν τοῦ  Συνεδρίου μέ θέμα:   «Τά Μοναστήρια τῆς Λευκάδας». Ἔκδοση Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Δήμου Λευκαδίων.  Αθήνα 2010.

Εκδήλωση μνήμης για τον Βούλη Βρεττό. Δέκα χρόνια από τον θάνατο του.  Λευκάδα 2011.

Ναοί της Κατούνας στην Λευκάδα
Λευκάδα 2014

Τεχνικές εὐσταθείας τῆς Παραδοσιακῆς Ἀρχιτεκτονικῆς καί Λεξικό ἰδιωματικῶν οἰκοδομικῶν ὅρων τῆς Λευκάδας, Λευκάδα 2014

Ἐπιμελήτρια ἐκδόσεως πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου:  Νήρικος – Λευκάς – Κάστρο
Ἡ μακροβιότερη πρωτεύουσα τῆς Λευκάδας, Λευκάδα 2016