Βιβλία για την Πάτρα

«Μείωση εἰσφορῶν – μείωση ἐλλειμμάτων, μία μέθοδος σχεδιασμοῦ«
Πάτρα, Ἰούνιος 1991.

Ἐξέλιξη τοῦ Σχεδίου Πόλεως τῶν Πατρῶν 1829-1989
Ἀχαϊκές Ἐκδόσεις, Πάτρα, 1991

Κωδικοποίηση τῶν Ἐπεκτάσεων καί Ἀναθε­ω­ρήσεων Σχεδίου Πόλεως τῶν Πατρῶν στά πλαίσια ΕΠΑ, 1983-1993 Ὀκτώβριος 1993.

Φάκελλος Ἱστορικοῦ Κέντρου Πατρῶν  (κατ’ ἀνάθεσιν Δήμου Πατρέων) 1997. (5000 στρ.).  Προτάσεις γιά τήν ἀνάπλαση τοῦ ἱστορικοῦ  κέντρου.

Συνεπιμελήτρια ἐκδόσεως Πρακτικῶν Διεθ­νοῦς Συνεδρίου HuReDePIS. Πάτρα 2008. Πολιτιστική Αλληλογονιμοποίηση Νότιας Ιταλίας και Δυτικής Ελλάδας μέσα από την Ιστορία

Πατρώ – Ἡ πόλις τῶν πολλαπλῶν ἱστορικῶν ἐπιπέδων. Μιά πολεοδομική καί ἀρχιτεκτονική ἀνάγνωση. Πάτρα 2017