Συνέδρια

Πολιτιστικές επαφές στα Επτάνησα και αναμεταδόσεις στον υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο, 16ος – 20ος αι.
Λευκάδα 1984

Η Χριστιανική Τέχνη στην Λευκάδα
Λευκάδα 1998

Παράδοση και πολεοδομία
Πάτρα 1999

Πρωτεύουσες της Λευκάδας
Αθήνα 2001

Η ενσωμάτωση των προσφυγικών συνοικιών στο πολεοδομικό συγκρότημα των Πατρών. Αθήνα 2005

Ἡ Χωροταξία ὡς μέσον Ἀρχαιογνωσίας: Ἡ περίπτωση τῆς Λευκάδας καί ὁ συσχετισμός της μέ τήν Ὁμηρική Ἰθάκη. Διεθνές Συνέδριο, Πάτρα 2007.

Αρχαία ελληνική Πόλις· από τον Σόλωνα στον Ιππόδαμο. Το φιλοσοφικό υπόβαθρο στη διαμόρφωση της πολεοδομικής συγκροτήσεώς της. Αθήνα 2012

Οι πρωτεργάτες και εμείς
Αθήνα 2015