Κατηγορία: Άρθρα για την Πάτρα

Σχέδιο Δ/τος γιά τό ἱστορικό Κέντρο τῆς Πάτρας. Μιά ἀτελέσφορη προσπάθεια τῆς πόλεως τό 1992

Ἱστορικό Θεωρῶ σημαντικό νά ἐκθέσω ὁρισμένα στοιχεῖα, γιά τήν ἱστορία πλέον, σχετικά μέ τή θλιβερή ὑπονόμευση τοῦ Ἱστορικοῦ Κέντρου μέσω τοῦ ἰσχύοντος Δ/γματος. Ἴσως στό μέλλον κάποιος νά εὐαισθητοποιηθεῖ. Γιά πρώτη φορά τό Ἱστορικό...

Ἐφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – Πρόσωπα Χρονιᾶς

Στά πλαίσια τῆς ἐτήσιας ἐκδηλώσεως  τῆς ἐφημερίδας Πελοπόννησος στίς 5-1- 2019,  στο Συνεδριακό Πανεπιστημίου,  τιμήθηκε ως Πρόσωπο της Χρονιάς 2018,  για   το πόνημα της   «Πατρώ, η πόλης πολλαπλών ιστορικών επιπέδων μια πολεοδομική και αρχιτεκτονική...

Διαγωνισμός γιά τό θαλάσσιο μέτωπο

Διαγωνισμός γιά τό θαλάσσιο μέτωπο Πατρῶν Δημοσιεύθηκε στήν ἐφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ στίς 15-1-2-19 Τό λιμάνι τῆς Πάτρας καί τό θαλάσσιο μέτωπό της, ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα ἦταν ἡ δυναμική οἰκονομική ζώνη τῆς πόλεως, μέσω...

Πάρκο Ἀναψυχῆς Ἀκτῆς Δυμαίων

Ἡ παρακάτω ἀνάρτηση  ἀφορᾶ στήν διαμόρφωση τοῦ Πάρκου τῆς Ἀκτῆς Δυμαίων, πού ἔκανε τό γραφεῖο μου τό 2002. Ἐπειδή στήν είσαγωγή τῆς μελέτης καταγράφονται καί ὅλα τά προηγουμενα στάδια, νομοθετημένα καί μή, γιά τό...

Ἡ αἰωνιότητα καί τά δημόσια ἔργα

(Δημοσιεύτηκε στήν Ἐφημ. Πελοπόννησος στίς 2-10-2018) Βέβαια τί εἶναι τριάντα χρόνια μέσα στήν αἰωνιότητα. Τίποτα. Οὔτε μιά στιγμή. Αὐτή ἡ φιλοσοφική ἀντίληψη διατρέχει μονίμως τήν ἑλληνική διοίκηση. Στήν Ἑλλάδα πού γέννησε τήν φιλοσοφία δέν...